מהנעשה במועצה

הודעת הרב שמעון מאיר ביטון – רב העיר בעניין פורים