מהנעשה במועצה

בקשה להצעת מחיר ניקיון בית עלמין הישן בלוד.

בקשה להצעת מחיר ניקיון בית עלמין הישן בלוד.

המועצה הדתית לוד פונה לקבלנים בבקשה לקבל הצעת מחיר לניקיון בית העלמין הישן כדלהלן:

מהות העבודה:

  1. ניקוש עשבים .
  2. גיזום 2 עצים בכניסה לבית עלמין.
  3. איסוף עלים, ניקיון שבילים ורחבות.
  4. ניקיון מעברים מרוצפים ושאינם מרוצפים.
  5. הוצאת הגזם מחוץ לשער בית עלמין.
  6. ריסוס והדברה בכל שטח בית העלמין.
  7. לאחר הוצאת הגזם ופינוי הלכלוך משטח בית העלמין, יש לבצע ניקיון כללי בכל בית העלמין.
  8. התשלום יבוצע אך ורק לאחר ביצוע העבודה במלואה. ולאחר שכל העשביה התייבשה ופונתה משטח בית העלמין ולאחר פיקוח ובקרה של היו"ר.
  9. העבודה תתבצע עד 10 ימי עבודה.

את ההצעה נא לשלוח במייל: neomi@mdlod.org.il

מסמך להגשת הצעה להורדה  word