שיעורי הרב

הנחיות לקטיף עצמי

photo by: David Shankbone

1.ערלה

א.    יש לוודא עם בעל המטע כי הפירות אינם ערלה (לבקש אישור רבנות מקומית או רבנות ראשית!)

2.תרומות ומעשרות

משלמים על הקטיף בסוף הביקור

ב.    אם משלמים על הקטיף בסוף הביקור – הפירות שנאכלים תוך כדי הקטיף פטורים מתרומות ומעשרות.
אם מכניסים את הפירות לסלסלה, אפילו בתוך המטע – חייבים בתרומות ומעשרות.
ג.    אם אוכלים את הפירות בצורה מסודרת כגון על יד שולחנות פיקניק – חייבים בתרומות ומעשרות.

משלמים בהתחלה

ד.    אם משלמים לפני הכניסה לקטיף – חייבים בתרומות ומעשרות על כל הנאכל בזמן הקטיף, ולכן כדאי להפריש תרומות ומעשרות מראש.
ה.    יש לקחת 4, 5 פירות מכל סוג מהעצים שמהם עומדים לקטוף, להניח אותם בסלסלה, ולומר: פירות אלה מיועדים לתרומות ומעשרות על כל הפירות שנקטוף במשך הביקור, ולשמור אותם עד סוף הסיור במטע.
ו.    כך אומרים בסדר ההפרשה:
ההפרשה תהיה כל מין על מינו.
ההפרשות השונות יחולו בזה אחר זה על פי הסדר הנהוג.
ההפרשה תחול מעכשיו על כל הפירות שנקטוף ונאסוף ונאכל בעת הסיור והקטיף. והפירות שבסלסלה מיועדים להפרשה על הכל.
החלק העליון של הפירות שבסלסלה יהיה תרומה גדולה על הכל.
אחד ממאה מהפירות העליונים שבסלסלה יהיו מעשר ראשון, ושאר תשעת חלקי המעשר יהיו בצד העליון של הפירות שנאסוף.
עשירית מפירות הטבל שקראתים מעשר ראשון – יהיו תרומת מעשר.
עשירית מהפירות שאקטוף יהיו מעשר עני, ואמסור אותם או את דמיהם לעני המוכר לי או לגבאי צדקה המוכר לי שמטפל בעניים.
  הרב שמואל דוד, הרב הראשי לעפולה