תפארת יצחק

בתי כנסת
נווט לכאן:
תפארת יצחק

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

הרקפות 2, לוד

נוסח

ספרדי

שם גבאי

אורי אברג'יל

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית