שובה ישראל

בתי כנסת
נווט לכאן:
שובה ישראל

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

אלפעל 8 , לוד

נוסח

ספרדי

שם גבאי

יחיאל זקן

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית