מצמחי ישועה

בתי כנסת
נווט לכאן:
מצמחי ישועה

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

רמז 2, לוד

נוסח

ספרדי

שם גבאי

יוסף אדרי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית