מושיע ישראל (יוסף כהן)

בתי כנסת
נווט לכאן:
מושיע ישראל (יוסף כהן)

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

מכבי אש, לוד

נוסח

כללי

שם גבאי

דוד מצא

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית