ישועת ה'

בתי כנסת
נווט לכאן:
ישועת ה'

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

החלוץ 6 , לוד

נוסח

ספרדי

שם גבאי

שמואל טרבלסי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית