חב''ד

בתי כנסת
נווט לכאן:
חב''ד

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

הרב אלישיב 3, לוד

נוסח

שם גבאי

אלי בר אברהם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית