הרי"פ

בתי כנסת
נווט לכאן:
הרי"פ

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

שרת 110, לוד

נוסח

מרוקאי

שם גבאי

קסוס עמרם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית