הרב אלימלך

בתי כנסת
נווט לכאן:
הרב אלימלך

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

הרב אלישיב, לוד

נוסח

ספרדי

שם גבאי

הרב אלימלך

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית