המרכזי -הרב שבח רוזנבלט

בתי כנסת
נווט לכאן:
המרכזי -הרב שבח רוזנבלט

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

הרב אלישיב 2, לוד

נוסח

ליטאי

שם גבאי

אברהם פוזן

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית