המלאך מיכאל

בתי כנסת
נווט לכאן:
המלאך מיכאל

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

שד ירושלים 14, לוד

נוסח

ירושלמי

שם גבאי

מיכאל כהן

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית