היכל יונתן

בתי כנסת
נווט לכאן:
היכל יונתן

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

תלמים 8, לוד

נוסח

חב"ד

שם גבאי

ר קוק דוב

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית