היכל הקודש

בתי כנסת
נווט לכאן:
היכל הקודש

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

קריית בתי הכנסת 1, לוד

נוסח

עממי

שם גבאי

שחר חזוט

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית