היכל ברוך

בתי כנסת
נווט לכאן:
היכל ברוך

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

הבשור 9, לוד

נוסח

מרוקאי

שם גבאי

אלי ענטבי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית