בני שושן

בתי כנסת
נווט לכאן:
בני שושן

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

שלמה המלך פינת שרת, לוד

נוסח

ספרדי

שם גבאי

יהודה שושן

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית