בית אהרון

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית אהרון

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

אלפעל 3, לוד

נוסח

מרוקאי

שם גבאי

מיכאל אסייג

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית