אור החיים

בתי כנסת
נווט לכאן:
אור החיים

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

קריית בתי הכנסת 2, לוד

נוסח

מרוקאי

שם גבאי

רוני אלמקייס

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית