אוהל אברהם

בתי כנסת
נווט לכאן:
אוהל אברהם

שעות תפילות יעודכן בקרוב

כתובת

קריית בתי הכנסת 2, לוד

נוסח

אשכנזי

שם גבאי

חנוך קלרר

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית