ברוכים הבאים למועצה דתית בית דגן, אנו עובדים על את חדש שיושק בקרוב
כאן יפורסמו הודעות המועצה

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה מקווה כלים

הודעה על סגירת מקווה