שיעורי הרה''ג שמעון מאיר ביטון שליט''א

photo by: David Shankbone

הנחיות לקטיף עצמי

1.ערלה א.    יש לוודא עם בעל המטע כי הפירות אינם ערלה (לבקש אישור רבנות מקומית או רבנות ראשית!) 2.תרומות ומעשרות משלמים על הקטיף בסוף הביקור ב.    אם משלמים על הקטיף בסוף הביקור – הפירות שנאכלים תוך...

קרא עוד

banner-synagogues2

הנחיות הלכתיות לבניית בית כנסת

א.    יש להקפיד שארון הקודש וכיוון התפילה יהיו לכיוון ירושלים, ולדקדק בכך עד כמה שאפשר. ב.    הפתח הראשי של בית הכנסת צריך להיות מול ארון הקודש, כדי שהנכנס ישתחווה לכיוון הארון. ג.    יש לבנות חדר מבוא, כדוגמ...

קרא עוד

שאל את הרב