הרה''ג שמעון מאיר ביטון שליט''א

בן יוסף ופרלה ע"ה. יליד קרית שמואל, למד בצעירותו בבית הספר "אהרון הראה" של הציונות הדתית. המשיך וסיים את מסלול הישיבות קטנה וגדולה בתומכי תמימים חב"ד צפת וקרית גת.

נישא לרעייתו לבית משפחת קריספין (נינת רבי יעיש קריספין בעל "הפרח שושנה" זצוק"ל).

לפני 26 שנים, מיד לאחר נישואיו עבר להתגורר בלוד והחל בפעילות ענפה של הפצת תורה בשליחות הרבי מליובאוויטש.

עם הקמתה של שכונת גני יער פתח את בית הכנסת "עוד יוסף חי" שהלך והתפתח לאחד מבתי הכנסת הגדולים והפעילים בעיר שקול התורה אינו פוסק בו. במקום פועל כולל הסמכה לרבנות בראשותו של הרב.

בין השנים תשנ"ט ל תשס"ה שימש כמנהל מחלקת כשרות ברבנות אור יהודה. בשנים תשס"ה – תש"ע שימש כרב המרכז הטכנולוגי אמי"ת רמלה לוד. משנת תש"ע – תשע"ז שימש כראש הכולל "אהל יצחק" בראשות הרה"ג רבי יחיאל אביחצירא שליט"א. בתשע"ז הקים כולל רבנות "עוד יוסף חי".

הרב ביטון אוהב שלום ורודף שלום.

שאל את הרב