הפרטים נקלטו. פסח כשר ושמח לך ולכל משפחתך, מאחלים הרבנות והמועצה הדתית לוד